You are now visiting Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania.  See where else we work Created with Sketch.
EN/LV/LT

Internships

Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen søger praktikanter til efteråret 2019 – deadline 18. marts.

 

DKI i Estland, Letland og Litauen søger 2 praktikanter til efteråret 2019. Vores kontor er beliggende i Letlands hovedstad, Riga, men vi tager os af projekter i alle tre baltiske lande – samt projektor i Hviderusland og Ukraine. Du kan læse det generelle praktikopslag for alle Kulturinstituttets afdelinger her. I Riga er vi en meget aktiv enhed bestående af en institutleder, seks medarbejdere og så selvfølgelig to praktikanter. Du kommer til at være en stor del af alle aspekter af det daglige arbejde med bl.a. projektudvikling, fundraising, koordinering af studieture, opdatering af hjemmeside og sociale medier, kommunikation på dansk og engelsk samt planlægning og afvikling af talrige events. Du vil også få mulighed for at udvikle projekter i tæt dialog med institutlederen og de øvrige medarbejdere. Der forventes et højt niveau af dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt.

 

Vi arbejder ud fra et bredt kulturbegreb, der dækker dels kulturudveksling i klassisk forstand, herunder filmfestivaler, kunstudstillinger og koncerter, dels mere samfundsorienterede projektor inden for fx medieudvikling, kreative industrier, arkitektur og byudvikling. Vi er fx leadpartner for EU-projektet UrbCulturalPlanning, hvis hovedformål er at forbedre byer i Østersøregionen gennem øget samarbejde mellem borgere og myndigheder inden for social innovation, integration og bæredygtig udvikling.

 

Som praktikant i efteråret 2019 vil du komme til at bruge en del af din tid på at hjælpe med at planlægge og afvikle flere af disse projektor. Du vil fortrinsvis arbejde på kontoret i Riga, men der kan også komme arbejdsrejser til andre baltiske byer.

 

Riga er en spændende by med mange internationale studerende. Der er stor mulighed for at få et bredt netværk, hvor du kan kommunikere på engelsk, og tilmed er livet billigere end i Vesteuropa. Du skal selv finde bolig i Riga, men instituttet vil med glæde være behjælpelig med kontakter og kan også hjælpe med andre praktiske omstændigheder, der følger med et længerevarende ophold i udlandet, såsom forsikring og lignende. Endvidere er det vigtigt, at du er dansk statsborger og er i besiddelse af et gyldigt pas. Instituttet er opmærksom på de komplikationer, der kan risikere at opstå pga. fremdriftsreformen. Vi er fleksible med hensyn til at tage højde for problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med et praktikophold.

 

Send ansøgning og CV til institutleder Simon Drewsen Holmberg (sdh@dki.lv) og projektassistent Caroline Bilde (caroline@dki.lv). De kan også kontaktes, hvis du har yderligere spørgsmål. Deadline for ansøgning er 18. marts.