You are now visiting Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania.  See where else we work Created with Sketch.

Internships

Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen søger nye praktikanter.

Ansøgningsfristen er d. 13. oktober 2021 for forårssemestret 2022.

 

DKI i Estland, Letland og Litauen søger 2 praktikanter af 6 måneders varighed på fuld tid (i gennemsnit 37 timer om ugen) med start omkring 1. februar 2022 og afslutning omkring 1. august 2022.

 

Vores kontor er beliggende i Letlands hovedstad, Riga, men vi arbejder med projekter i alle tre baltiske lande samt Ukraine og Hviderusland.

Instituttet i Riga er en lille men meget aktiv enhed med 11 ansatte, hvor du som praktikant vil blive en vigtig del af kontorets dagligdag. Vi forventer et højt niveau af engelsk og dansk både mundtligt og skriftligt. Til daglig vil du sidde på kontoret i Riga, men der kan forekomme arbejdsrejser til andre baltiske byer.

 

Arbejdet som praktikant er meget varierende, og dine opgaver vil omhandle alt fra PR og marketing, udarbejdelse af tekster til hjemmesider, SoMe, administrative opgaver, rapportering af projekter og evt. planlægning af studieture. Du vil også få mulighed for at udvikle projekter i tæt dialog med institutlederen og de øvrige medarbejdere, derudover vil du hjælpe med at planlægge og afvikle flere af vores projekter. Dette indebærer praktisk afvikling af events og begivenheder.

 

Vi arbejder ud fra et bredt kulturbegreb, der dækker dels kulturudveksling i klassisk forstand, herunder filmfestivaler, kunstudstillinger og koncerter, dels mere samfundsorienterede projekter inden for f.eks. medieudvikling, civilsamfund, demokrati, børn og unge, køn og ligestilling. Vi er f.eks. leder af et konsortium af partnere på Den Ny Demokratifond som har til formål at fremme demokrati, kulturudveksling og menneskerettigheder i de østlige partnerskabslande og medansvarlige for et ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv, som bliver skabt for at styrke unge menneskers rettigheder og demokratisk deltagelse.

 

Riga er en spændende historisk by med stor mulighed for at opbygge et bredt internationalt netværk, og tilmed er livet billigere end i Vesteuropa. Du er selv ansvarlig for at finde bolig i Riga, men instituttet er behjælpelige med dette og andre praktiske omstændigheder, der følger med et længerevarende ophold i udlandet. Desuden er det vigtigt, at du er dansk statsborger og er i besiddelse af et gyldigt pas. Instituttet er opmærksom på de problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med et praktikophold, og vi er fleksible ift. uddannelse og eksaminer.

 

Hvis du vil vide mere om COVID-19-pandemien i Letland og holde dig opdateret på rejserestriktioner mv. kan du altid tjekke hjemmesiden for Den Danske Ambassade i Letland, som jævnligt opdateres. P.t. er vi på kontoret i Riga og har praktikanter fra Danmark. Du er også velkommen til at kontakte vores Deputy Director Amalie Sørensen (amalie@danishculture.com), hvis du har spørgsmål til dette.

 

Ansøgningsfrist for praktikforløb i foråret 2022 er den 13. oktober

 

Send ansøgning og CV til Deputy Director Amalie Sørensen (amalie@danishculture.com). Send hende endelig en mail, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Vi opfordrer alle uanset personlig og faglig baggrund til at ansøge.