You are now visiting Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania.  See where else we work Created with Sketch.

Internship Danish

DKI i Estland, Letland og Litauen søger to praktikanter af seks måneders varighed på fuld tid (i gennemsnit 37 timer om ugen) med start omkring 1. august 2023 og afslutning omkring 1. februar 2024.

 

Vores kontor er beliggende i Letlands hovedstad, Riga, men vi arbejder med projekter i alle tre baltiske lande samt Ukraine og Belarus.

Instituttet i Riga er en lille men meget aktiv enhed med 10 ansatte, hvor du som praktikant vil blive en vigtig del af kontorets dagligdag. Vi forventer et højt niveau af engelsk og dansk både mundtligt og skriftligt. Til daglig vil du sidde på kontoret i Riga, men der kan forekomme arbejdsrejser til andre baltiske byer.

 

Arbejdet som praktikant er meget varierende, og dine opgaver vil omhandle alt fra PR og marketing, udarbejdelse af tekster til hjemmesider, SoMe, administrative opgaver, rapportering af projekter og evt. planlægning af studieture. Du vil også få mulighed for at udvikle projekter i tæt dialog med institutlederen og de øvrige medarbejdere, derudover vil du hjælpe med at planlægge og afvikle flere af vores projekter. Dette indebærer praktisk afvikling af events og begivenheder.

 

Vi arbejder ud fra et bredt kulturbegreb, der dækker dels kulturudveksling i klassisk forstand, herunder filmfestivaler, kunstudstillinger og koncerter, dels mere samfundsorienterede projekter inden for f.eks. medieudvikling, civilsamfund, demokrati, børn og unge, køn og ligestilling. Vi er f.eks. leder af et konsortium af partnere på Den Ny Demokratifond som har til formål at fremme demokrati, kulturudveksling og menneskerettigheder i de østlige partnerskabslande og medansvarlige for et ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv, som er blevet skabt for at styrke unge menneskers rettigheder og demokratisk deltagelse.

 

Riga er en spændende historisk by, hvori der er gode muligheder for at opbygge et bredt internationalt netværk, og tilmed er livet billigere end i Vesteuropa. Du er selv ansvarlig for at finde bolig i Riga, men instituttet er behjælpelige med dette og andre praktiske omstændigheder, der følger med et længerevarende ophold i udlandet. Desuden er det vigtigt, at du er dansk statsborger og er i besiddelse af et gyldigt pas. Instituttet er opmærksom på de problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med et praktikophold, og vi er fleksible ift. uddannelse og eksaminer.

 

Send ansøgning og CV til regional director Lizaveta Dubinka-Hushcha ldh@danishculture.com. Send ham endelig en mail, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Vi opfordrer alle uanset personlig og faglig baggrund til at ansøge.