Jūs atrodaties mājas lapā, kas veltīta Dānijas Kultūras institūta filiālei Igaunijā, Latvijā un Lietuvā  Atklāj, kurās pasaules valstīs mēs strādājam Created with Sketch.

Vēsture

Dānijas Kultūras institūta vēsture aizsākās 1940. gadā, kad institūta dibinātājs, Folmers Visti (Folmer Wisti), izveidoja Dāņu biedrību (Danish Society). Dāņu biedrība bija privātā Folmera Visti iniciatīva, un sastāvēja no izcilu personību grupas, kas pārstāvēja kultūras, lietišķās, izglītības un zinātnes sfēras Dānijā.

 

Institūts tika izveidots kā atbildes reakcija uz nelabvēlīgiem laikiem Eiropā 1930.-os gados, balstoties uz pārliecību, ka īsts kultūras dialogs, sadarbība un izpratne ir pārāk svarīgi, lai tos atstātu tikai valstu un valdību ziņā.

 

Dānijas biedrības mērķis bija veicināt starptautisko izpratni caur informāciju par Dāniju un kultūras un ideju apmaiņu – starp Dāniju un citām valstīm. Pirmās nodaļas tika izveidotas Polijā un Lielbritānijā 1947. gadā, un vēlāk arī citās valstīs. 1989. gadā biedrības nosaukums tika nomainīts uz “Dānijas Kultūras institūts”.

 

Ideja izveidot Dānijas Kultūras institūtu Rīgā, nevalstisko organizāciju, kurai nebūtu politiskās ietekmes, guva atbalstu kā veids, kā nodibināt sakarus ar Baltijas valstīm 1990. gadā. No Dānijas puses svarīga loma bija ģenerālsekretāram Pēram Himmelstrupam, Dānijas Ārlietu ministram Uffem Elemannam Jensenam un Herbertam Pundikam, izdevuma “Politiken” bijušajam galvenajam redaktoram, kā arī bijušajam premjerministram un DKI priekšsēdētājam Polam Hartlingam, kuri piesaistīja nepieciešamo finansējumu. No Latvijas puses, tas bija Latviešu Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Jānis Peters, kurš piedāvāja lokāciju un piesaistīja finansējumu no institūcijām un ieinteresētām personām Latvijā.

 

Pateicoties šiem centieniem, institūts atvēra savas durvis 1990. gada 1. jūnijā Rakstnieku savienības mājā, par institūta direktori kļūstot Rikke Helms. Kopš tā laika, visas trīs Baltijas valstis joprojām ir nozīmīgi sadarbības partneri Dānijai. Tagadējais Dānijas Kultūras institūta Direktors ir Simons Drevsens Holmbergs (Simon Drewsen Holmberg). Mēs ticam, ka nepārtraukts dialogs un sadarbība starp Dāniju un Igauniju, Latviju un Lietuvu ir pozitīva un nozīmīga. Īstenojot dažādus projektus tiek dibināti sadarbības tīkli, ar kuru palīdzību ilgtspējīgu labumu gūst visas iesaistītās valstis.

 

Pašlaik Dānijas Kultūras institūtam ir filiāles 7 valstīs: Beļģijā, Brazīlijā, Ķīnā, Latvijā (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā), Polijā un Krievijā, ar galveno biroju Kopenhāgenā.