Sveiki atvykę į Danijos kultūros instituto Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje interneto svetainę.  Pažiūrėkite, kur dar mes dirbame Created with Sketch.

Mūsų istorija

Danijos kultūros institutas įkurtas 1940 m. aktyvios grupės, kurią sudarė 34 žinomi Danijos kultūros, verslo, švietimo ir mokslo pasaulio atstovai, iniciatyva. Institutas atsirado kaip priešprieša XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Europoje vyravusiai politinei aplinkai ir rėmėsi nuostata, kad svarbiausios vertybės yra bendradarbiavimas, savitarpio supratimas ir kultūrinis dialogas, kylantys iš bendros kultūrinės veiklos ir mainų.

 

Pačioje pradžioje vienas iš steigėjų, Folmeris Wisti, institutą pavadino „Danijos draugija”. Jo užduotis, kaip ir šiandien, buvo skatinti tarptautinį savitarpio supratimą, remiant kultūrinių vertybių, idėjų ir patirčių mainus, o taip pat pristatyti Daniją pasauliui. Pirmieji tarptautiniai filialai 1947 m. buvo įsteigti Lenkijoje ir Didžiojoje Britanijoje, o 1989 m. Draugija buvo pervadinta „Danijos kultūros institutu”.

 

Nuo pat pradžios vienas iš svarbiausių organizacijos prioritetų buvo vietinė veikla įvairiuose pasaulio kraštuose.

 

Šiandien organizacija turi Institutus septyniose šalyse, įskaitant Belgiją, Braziliją, Kiniją, Latviją, Lenkiją ir Rusiją. Centrinė būstinė įsikūrusi Kopenhagoje.