You are now visiting Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania.  See where else we work Created with Sketch.

Mida me teeme

Taani Kultuuri Instituut teeb koostööd partneritega Eestis, Lätis ja Leedus, luues ja korraldades kultuuripõhiseid koosloomeprojekte, organiseerides üritusi ja soodustades kaastööde tegemist festivalidele ja näitustele muusika, filmi, teatri, kunsti, disaini, arhitektuuri ja kirjanduse vallas. Töötame kultuuriga selle sõna kõige laiemas tähenduses. See tähendab, et meie jaoks on olulised nii niinimetatud kõrgkultuuri kui ka popkultuuriga seotud projektid. Kultuur ei seisne vaid noorte kunstnike toetamises, vaid ka selliste projektide loomises, mis lähendavad inimesi ja edendavad dialooge erineva kutluuritaustaga inimeste vahel.

 

Tegutseme tihti tihedas koostöös kohalike partneritega, tagamaks, et projektides oleks esindatud mitmekesised ja lokaalsed teadmised. Kohalikud organisatsioonid on rohkem juurdunud ja seega näeme nende kaasamist kultuurivahetust hõlbustavate projektide loomise olulise alusena.