You are now visiting Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania.  See where else we work Created with Sketch.

Meist

Taani Kultuuri Instituut on isemajandav institutsioon. Alates 1940. aastast oleme tegelenud inimeste ja kultuuride vastastikuse mõistmise edendamisega.

 

Usume, et kunst ja kultuur kuuluvad Taani tähtsaima vara hulka. Oleme pühendunud Taani ühiskonna väärtuste kohta teadmiste jagamisele ja nende suhtes poolehoiu kasvatamisele. Koostöös partneritega korraldame rahvusvahelisi kultuuri- ja ühiskondlikke üritusi, projekte ja loome inimeste vahel kontakte, mis pakuvad vastastikuseid väärtusi ja inspiratsiooni.

 

Meie missioon on toetada Taani meetodeid üleilmastumise väljakutsetega toimetulemisel. Teeme seda, keskendudes kunstile, kultuurile ja ühiskonnale teatud teemade raames: lapsed ja noored, haridus, teadus, heaolu ja jätkusuutlikkus. Keskendume ka uute koostööviiside arendamisele, mis aitavad kaasa innovatsioonile ja koosloomele. Oma tegevustes püüame alati luua võimalusi kultuuridevahelisteks suheteks, mõistmiseks, jätkusuutlikuks kasvuks ja arenguks.

 

Meie haru Eestis, Lätis ja Leedus avas Taani haridusminister Bertel Haarder 18. augustil 1990, vaid aasta enne seda, kui kõik kolm Balti riiki taastasid oma iseseisvuse Nõukogude Liidust. Peamine ambitsioon oli näidata, et Taani toetas Baltikumi võitlust iseseisvuse eest ja seda oli isemajandaval institutsioonil kergem saavutada kui avalikul institutsioonil.

 

Alguses keskendusime Taani ja Baltikumi vahel viljaka koostöö loomisele, toetades rahva huvi kodanikuühiskonna ja hariduse vastu. Sel moel pakkus Taani Balti riikidele ühiskondlikku tuge, avaldamata poliitilist arvamust. Tänapäeval on visioon põhimõtteliselt sama. Meie fookus on endiselt kultuuridevahelise dialoogi edendamisel Taani ja Baltikumi vahel, keskendudes TKI üldistele teemadele. Projektis UrbCulturalPlanning (käivitatud 2019. aasta veebruaris) kasutame kultuuri ja loovust, et luua sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutlikumaid linnu. Teine temaatiline fookus on loomemajandusel, kus me partnerina projektis Creative Ports loome sidemeid Taani ja Baltikumi ettevõtete vahel. Baltikumi loomemajanduses toimub majanduskasv, mis muudab need riigid vaieldamatult Taani partneriteks.

 

Hetkel tegutseb Taani Kultuuri Instituut 14 riigis ja harukontorid asuvad Taanis, Brasiilias, Hiinas, Lätis, Poolas, Venemaal ja Indias.

 

Teemade ja Uudiste (Themes and News) alt leiad inglise keeles infot projektide ja ürituste kohta, millesse me kaasatud oleme.